fbpx
0907 970 768
smilingfingers@sfmis.edu.vn
Trang chủ / Tuyển sinh / Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

9. Sự khác biệt cơ bản giữa Montessori và giáo dục truyền thống là gì?

Montessori nhấn mạnh việc học thông qua tất cả năm giác quan, không chỉ thông qua việc nghe, xem hoặc đọc. Trẻ em trong các lớp học Montessori tự học theo tốc độ riêng của trẻ và theo sự lựa chọn hoạt động của trẻ từ hàng trăm hoạt động. Học tập là một quá trình khám phá thú vị, dẫn đến sự tập trung, động lực, kỷ luật tự giác và tình yêu học tập. Các lớp học Montessori trộn độ tuổi, bao gồm nhiều trẻ em trong các nhóm tuổi ba năm, điều này hình thành các cộng đồng trẻ em thu nhỏ, trong đó trẻ nhỏ học hỏi thông qua trẻ lớn một cách tự nhiên.

10. Cách tốt nhất để chọn Trường Montessori cho con tôi là gì?

Hỏi xem trường có liên kết với bất kỳ tổ chức Montessori nào không? Giáo viên có được đào tạo về phương pháp giáo dục Montessori không? Thăm trường, quan sát hoạt động trong lớp học, và sau đó yêu cầu giáo viên giải thích lý thuyết đằng sau các hoạt động bạn đã thấy. Và quan trọng hơn hết, hãy nói chuyện với giáo viên tương lai của con bạn về triết lý phát triển và giáo dục trẻ em của Trường để xem có tương thích với chính con bạn hay không?