fbpx
0907 970 768
smilingfingers@sfmis.edu.vn
Trang chủ / Tuyển sinh / Đăng ký tư vấn
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn 1-1, Tham quan trường

Đây là bước đầu tiên và cũng là bắt buộc của chúng tôi, là điều kiện cần thiết để hai bên tìm hiểu quan điểm giáo dục và môi trường. Phụ huynh xin vui lòng nhập đầy đủ thông tin yêu cầu vào mẫu dưới đây. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của phụ huynh với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Sau khi đăng ký xong, ba mẹ vui lòng kiểm tra email để kiểm tra lại thông tin.

  • THÔNG TIN TRẺ

  • THÔNG TIN PHỤ HUYNH