fbpx
0907 970 768
smilingfingers@sfmis.edu.vn
Trang chủ / Tuyển sinh / Cảm nhận của phụ huynh
Cảm nhận của phụ huynh

Cảm nhận của Phụ huynh

Bạn hãy nghe những phụ huynh có con đang học ở Smiling Fingers nói về cảm nhận của họ, những sự thay đổi của con họ và của gia đình họ khi con đến với môi trường này.